Dobre hasła i slogany reklamowe są jak wirusy, które zarażają, rozprzestrzeniają się i wywołują zamierzone efekty. Są motywacją do działania, perswazyjnym zwrotem wzmacniającym idee i wartości marki. Wyrażają motto firmy, jej dewizę i są nośnikiem jej najważniejszych wartości, przekazują jej filozofię, odzwierciedlają charakter i uwypuklają największe jej zalety. Slogan może być ponadto pewnego rodzaju obietnicą, która oczywiście musi wynikać z misji i strategii firmy. Z kolei hasło to element strategii reklamowej skoncentrowany na danym produkcie, usłudze, towarzyszący prowadzonej kampanii. Hasło zazwyczaj „żyje” w marketingowej przestrzeni krócej niż slogan, nie musi jednak „umrzeć” wraz z końcem kampanii.

Hasła i slogany są identyfikacją werbalną marki, odzwierciedlają jej indywidualność, pomagają budować przewagę nad konkurencją. Powinny oddziaływać na emocje, przenikać do świadomości odbiorców, wywołując u nich określone zachowanie.

Pomogę Ci wygrać walkę o klienta! Jak? Skutecznym dopingiem słowem.